REGULAMIN :

1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania od Klienta „Zapytania ofertowego” (patrz: Zapytanie ofertowe – powyżej).

2. „Zapytanie ofertowe” przesyłane jest do ZdjeciaMieszkan.pl drogą elektroniczną a otrzymane od Klienta dane są niezbędne do realizacji usługi.

3. Fotograf wykonuje zdjęcia lokalu wskazanego w „Zapytaniu ofertowym” w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie (patrz: Niezbędnik / Proces realizacji zamówienia – powyżej).

4. Sesja zdjęciowa jest wykonywana pod wskazanym adresem w obecności Zamawiającego lub innej wskazanej przez niego osoby dorosłej.

5. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić fotografowi nieruchomość w celu wykonania sesji zdjęciowej.

6. Odpowiedzialność za wygląd wnętrz spoczywa na Zamawiającym. Fotograf nie sprząta nieruchomości do wykonania sesji. Dokumentowany jest stan mieszkania/domu jaki zastanie na miejscu.

7. Szczegółowy spis porad wysyłamy przy potwierdzeniu zamówienia na adres mailowy podany przez Klienta.

8. Fotograf zobowiązany jest pozostawić lokal w stanie niepogorszonym.

9. Zdjęcia które otrzyma Zamawiający będą po obróbce graficznej – nie mniejsze niż 30 x 45 cm w rozdzielczości 72 dpi. i będą opatrzone logotypem ZdjeciaMieszkan.pl.

10. Umieszczony na zdjęciach logotyp jest ich integralną częścią i nie może zostać usunięty.

11. Zamawiający otrzyma ilość zdjęć wskazaną w pakiecie, chyba że strony ustaliły inaczej.

12. Wraz z zapłatą kwoty za wykonaną usługę Zamawiający otrzymuje prawo licencyjne do wykorzystywania materiału fotograficznego bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych w obrocie elektronicznym.

13. Zamawiający ma prawo udostępnić materiał fotograficzny innym podmiotom (agencjom nieruchomości, portalom z ofertami oraz innym zainteresowanym), przy czym wskazane podmioty i osoby trzecie nie mają prawa modyfikować zdjęć ani usuwać logotypu.

14. Za modyfikację o której mowa w pkt 13 nie uważa się zmiany wielkości zdjęcia (skalowania).

15. Fotograf ma prawo wykorzystywać materiał fotograficzny w celach marketingowych oraz promocji własnych usług (portfolio) chyba, że Zamawiający nie wyrazi na to zgody i zastrzeże to w „Oświadczeniu”.

16. „Oświadczenie” o którym mowa w pkt. 15 podpisywane jest w miejscu realizacji usługi przed wykonaniem sesji zdjęciowej.

17. Podpisanie „Oświadczenia” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

18. Płatność za usługę następuje przed wykonaniem zlecenia. Dokładne dane do przelewu podane zostaną w mailu z  potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

19. Zdjęcia z wykonanej sesji zdjęciowej otrzymujecie Państwo pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi.

20. Faktura za wykonaną usługę zostanie przesłana wraz ze zdjęciami drogą elektroniczną.

21. Zdjęcia z wykonanych sesji są przechowywane przez jeden miesiąc i w przypadku zagubienia przez Klienta zostaną wysłane do niego ponownie bez dodatkowej opłaty.

22. Po upływie jednego miesiąca zdjęcia od wykonania sesji zdjęcia mogą zostać wysłane do Klienta za dodatkową opłatą 50 zł. o ile będą jeszcze dostępne w archiwum wykonawcy.